За нас

„Алпин Билдинг” ЕООД е модерна и просперираща фирма в областта на строителния мениджмънт, осъществяваща комплексно проектиране и изграждане на луксозни жилищни и обществени сгради по цялото южно Черноморие.
Основни фирмени приоритети и критерии за бизнес-етика са компетентността, професионализмът, качеството в полза на клиента и конкурентните цени.
Предметът на дейност на фирмата обхваща строителство на жилищни, хотелски и промишлени сгради, екстериорно и интериорно жилищно саниране, височинно-ремонтни услуги и реставрации по алпийски способ, хидроизолационна защита на сгради и съоръжения. Паралелно с това „Алпин Билдинг“ ЕООД извършва търговия със строителни материали на едро и дребно както и продажба на недвижими имоти.
„Алпин Билдинг” ЕООД e член на Камарата на строителите в България и на Асоциацията на работещите по алпийски способ „АРАС”.
„Алпин Билдинг” ЕООД работи с високо квалифициран персонал от инженери, технически ръководители и специализирани строителни бригади, разполагащ с нужния опит и знания, необходими в строителния процес. В зависимост от трудоемкостта на възложения обект фирмата е в състояние да привлече допълнително необходимите трудови и ръководни ресурси. „Алпин Билдинг“ ЕООД поддържа асортимент от собствени строителни машини, оборудване и технически съоръжения, развита складова база.
Нашите клиенти получават професионални консултации и първокласни продукти, което отговаря на нашата основна цел. В работата си използваме съвременни технологии и влагаме материали с доказано високo качествo на водещи фирми.
Базирайки се на опита през годините сме спечелили доверието на нашите клиенти и изградили надежно партньорство с редица фирми.

АКТУАЛНО: „Алпин Билдинг“ ЕООД спечели проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.003-0324

ОБЯВА: НОВИ РАБОТНИ МЕСТА

Web support by Aristidov.com/IT